Sign In

Home

Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) organizează admitere pentru anul universitar 2023/2024

     
HS21_22.09.2022.pdf

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2023-2024:
Programare interviu pentru admiterea la doctorat.docx
Lista candidati inscrisi afisare.pdf
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea admiterii la ciclul de studii de doctorat 2023-2024.pdf
Metodologie admitere doctorat 2022-2023.pdf
Metodologia de admitere la doctorat 2021-2022-1.pdf
rezultate finale coduri.docx; Confirmare loc.doc; PPUA.doc; A 2 contract_2023.doc

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2023-2024:
Sesiunea I:
 • înscrierea candidaţilor (de​punere dosare): 04-08 septembrie 2023; MAG_0309.JPG
 • selecţia candidaţilor: 11-13 septembrie  2023;
 • afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2023;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 15 septembrie 2023;
 • afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2023;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 19 septembrie 2023;
 • confirmarea ocupării locului: 20 şi 22 septembrie 2023.
Sesiunea II:
 • înscrierea candidaţilor (de​punere dosare): 19-20 septembrie 2023;
 • selecţia candidaţilor: 22 septembrie  2023;
 • afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2023;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 25 septembrie 2023;
 • afişarea rezultatelor: 26 septembrie 2023;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 27 septembrie 2023;
 • confirmarea ocupării locului: 28 şi 29 septembrie 2023

        Probe de concurs:
 1. Proiect de cercetare (50%);
 2.  Interviu (50%).

        EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE (50%):

        Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:
 1.   Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate ştiinţifică şi/ sau economică a cercetării;
 2.   Teza de doctorat propusă – tema, întrebarea/ problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul respectiv (literature review);
 3.   Obiective – ce îşi propune candidatul, rezultate aşteptate şi contribuţie sperată la dezvoltarea domeniului;
 4.   Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc.;
 5.   Referinţe bibliografice;
 6.   Rezultate anterioare (CV, publicaţii).

INTERVIU (50%): constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate.
Proiectul trebuie să fie construit pe tematicile/ direcţiile de cercetare din domeniul pe care se candidează.

Precizare:
Admiterea la doctorat se realizeaza pe fiecare domeniu in parte si pe fiecare coordonator de doctorat; nu exista probe scrise sau orale care sa aiba
nevoie de o bibliografie unica - referintele bibliografice sunt parte din propunerea de proiect de cercetare, sunt alese de doctorand.
Tematica de admitere nu este unica, fiecare candidat propune propria tema de cercetare si realizeaza propunerea de cercetare, cu bibliografia propusa de candidat(tratarea literaturii de specialitate - literature review - se realizeaza pe tema propusa de candidat). Comisia de concurs, din care face parte coordonatorul de doctorat,analizeaza calitatea propunerii de cercetare, motivatia si rezultatele anterioare ale candidatului.
Pentru inscriere este nevoie de acordul unui coordonator de doctorat; acesta poate stabili, impreuna cu candidatul, detalii privind tema si potentialele directii de  cercetare - intregul parcurs doctoral este unul in echipa - doctorand, coordonator si - ulterior admiterii - membrii din comisia de indrumare. 


        Dosarul de inscriere la admitere va conține:
 1. fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia- fisa inscriere admitere 2023 la SDEAA.doc;
 2. curriculum vitae;
 3. lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 4.  atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere; excepţie fac persoanele care au absolvit o specializare (simplă sau dublă) a unei facultăţi acreditate în titulatura căreia apare o limbă străină, au un certificat DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 5. original* şi copie a certificatului de naştere;
 6. original* şi copie a actului de identitate;
 7. original* şi copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 8. original* şi copie a diplomei de bacalaureat sau alt act echivalent;
 9. original* şi copie a diplomei de licenţă şi foii matricole;
 10. original și copie a diplomei de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 11. 3 fotografii tip buletin;
 12. chitanţa de achitare a taxei de înscriere -Taxele de şcolarizare la UAIC pot fi platite si on-line acesind pagina https://plati-taxe.uaic.ro/

  De asemene, taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară (Contul şi banca  RO68BRDE240SV89534452400- orice sucursală BRD DÎN ŢARĂ.Codul pentru plata taxei de scolarizare la doctorat/FEAA este 2536)

 13. acordul de confidențialitate - Anexa 5. Acord de confidentialitate_2023.doc, Anexa 4. Informare_2023.pdf  ;
 14. dosar tip plic – culoare albă;
 15. PROIECTUL DE CERCETARE, format print și format electronic, fișier tip doc, pe CD.
(*) originalul se restituie candidatului pe loc, după certificarea documentului  în copie de către secretara SDEEA.
NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate. Orice alte informaţii necesare pot fi obţinute prin telefon sau e-mail.

        Înscrierea candidaților se face la secretariatul SDEAA:
        Corp R al Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
        Str. Lăpușneanu nr. 14, Etaj 4, birou 424
        Telefon: 0232/201744
        e-mail: secretariat.sdeaa@feaa.uaic.ro

Conducători de doctorat
Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor

Domeniul de doctoratConducători doctoratE-mailTelefonCabinetCV Link
CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr. Dinu Airinei*adinu@uaic.ro0232 20 1071B-308CV
CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr. Anca Laura Asanduluiasand@uaic.ro0232 20 1629B-322CV
​CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍ​Prof. univ. dr. habil. Mircea Asanduluimircea.asandului@uaic.ro0232 20 1584B-315CV
CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr. Ana Grama*agrama@uaic.ro0232 20 1392B-324CV
CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍ 
Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba*
ejaba@uaic.ro0232 20 1409B-323CV
CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr. habil. Dănuț-Vasile Jemnadanut.jemna@uaic.ro0232 20 1410B-326CV
CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍ
Prof. univ. dr. Carmen Elena Pintilescu
carmen.pintilescu@uaic.ro
0232 20 1627B-407CV
​CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍ
​Prof. univ. dr. habil. Mariana Hatmanu
mariana.hatmanu@uaic.ro
​0232 20 1629
B-315
CV
CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍ
​Conf univ. dr. habil. Elena Daniela Viorică
elena.viorica@uaic.ro
0​232 20 1584
B-315
CV
CONTABILITATEProf. univ. dr. Ioan Andone*
iandone@uaic.ro0232 20 1601 CV
CONTABILITATE​Prof. univ. dr. habil. Mihai Carpmihai.carp@uaic.ro​0232 20 1389​B-608​CV
CONTABILITATEProf. univ. dr. Iuliana Eugenia Georgescuiuliag@uaic.ro0232 20 1391B-520CV
CONTABILITATE
Prof. univ. dr. Emil Horomnea*
ehoromnea@yahoo.com
0232 201 391B-519CV
​CONTABILITATE
​Prof. univ. dr. habil. Costel Istrate
istrate@uaic.ro
​0232 20 1599
B-610
CV
​CONTABILITATE
​​Prof. univ. dr. Maria Carmen Huian
maria.huian@uaic.ro
0232 201394
B- 609
CV
CONTABILITATEProf. univ. dr. Marilena Mironiucmarilena@uaic.ro0232 20 1454B-517CV
CONTABILITATEProf. univ. dr. habil. Leontina Păvăloaiabetianu@uaic.ro​0232 20 1424​B-521​CV
CONTABILITATE​Prof. univ. dr. habil. Ioan-Bogdan Robu
bogdan.robu@feaa.uaic.ro
​0721248795​B-608CV
CONTABILITATEProf. univ. dr. Neculai Tabǎrǎ*
neculaitabara@yahoo.com0232 20 1601B-519CV
​ECONOMIE​Prof. univ. dr. Andreea-Oana Iacobuță-Mihaițăandreea.iacobuta@uaic.ro
0232 201401B-318CV
​ECONOMIE
​Prof. univ. dr. habil. Mihaela Ifrim
mihaela.ifrim@uaic.ro
 0232 201393
B-383c
​CV
ECONOMIEProf. univ. dr. Ion Ignat*
ignation@uaic.ro0232 20 1609B-383CV
​ECONOMIE​Prof. univ. dr. habil. Laura Diaconu Maxim
lauradiaconu_07@yahoo.com0232 20 1399B-383eCV
​ECONOMIE
Prof. univ. dr. habil. Costică Mihai
ticu@uaic.ro
0232 20 1446
C-706a
​CV
ECONOMIEProf. univ. dr. Victor Ploae*
vploae@univ-ovidius.ro0241 61 7117„Ovidius" CTCV
ECONOMIEProf. univ. dr. Ion Pohoaţǎ*                            ionpohoata@yahoo.com0232 20 1397B-383CV
​ECONOMIE​Prof. univ. dr. habil. Cristian Popescu
popescu@uaic.ro0232 20 1399B-383eCV
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE​Lect. univ. dr. habil. Adrian Vasile Horodnicadi_horodnic@yahoo.com
​0744810766CV
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALEProf. univ. dr. habil. Liviu George Mahamlg@uaic.ro
0232 20 1412B-334CV
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALEProf. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariugcpas@uaic.ro
0232 20 1402B-319CV
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALEProf. univ. dr. Spiridon Pralea*pralea@uaic.ro0232 20 1393B-383CV
FINANŢEProf. univ. dr. habil. Alin Marius Andrieșalin.andries@uaic.ro 0232 20 1434C-804BCV
​FINANŢE​Prof. univ. dr. habil. Sorin Gabriel Antonsorin.anton@uaic.ro
0232-201450C-804a​CV
FINANŢEProf. univ. dr. habil. Sebastian Bogdan Căprarucsb@uaic.ro0232 20 1610C-801aCV
FINANŢEProf. univ. dr. Vasile Cocriş*vcocris@uaic.ro0232 20 1451B-417CV
FINANŢEProf. univ. dr. Mihaela Onofreionofrei@uaic.ro0232 20 1429C-702CV
FINANŢEProf. univ. dr. Ovidiu Stoicaostoica@uaic.ro0232 20 1433C-806aCV
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Prof. univ. dr. Forin Dumitriu
fdumi@uaic.ro
0232 20 1585B314CV
​INFORMATICĂ ECONOMICĂ
​Prof. univ. dr. habil. Octavian Dospinescu
doctav@uaic.ro
​0232 201657
B-301
CV
INFORMATICĂ ECONOMICĂProf. univ. dr. Marin Fotachefotache@uaic.ro0232 20 1430B-308CV
IINFORMATICĂ ECONOMICĂProf. univ. dr. Mircea Radu Georgescumirceag@uaic.ro0232 20 1587B-304CV
​INFORMATICĂ ECONOMICĂ​Conf. univ. dr. habil. Homocianu Danieldaniel.homocianu@feaa.uaic.ro 0​232 201413B-330a​CV
INFORMATICĂ ECONOMICĂProf. univ. dr. Gabriela Meșnițăgabriela.mesnita@feaa.uaic.ro0232 20 1585B-314CV
INFORMATICĂ ECONOMICĂProf. univ. dr. Dumitru Oprea*doprea@uaic.ro0232 20 1415B-432CV
​INFORMATICĂ ECONOMICĂ
​Prof. univ. dr. habil. Vasile-Daniel Păvăloaia
danpav@uaic.ro
0232 20 1586B-303​CV
​INFORMATICĂ ECONOMICĂ
​Prof. univ. dr. habil. Daniela Popescul
rdaniela@uaic.ro
​0232 20 1392
B-330a
CV
​INFORMATICĂ ECONOMICĂConf. univ. dr. habil. ​Radu Laura Dianaglaura@uaic.ro0​232 201413B-330aCV
​INFORMATICĂ ECONOMICĂ​Conf. univ. dr. hab. Sabina-Cristina Necula
sabina.necula@uaic.ro0 232 201657B-301CV
INFORMATICĂ ECONOMICĂProf. univ. dr. Alexandru Țuguialtug@uaic.ro0232 20 1600B504CV
MANAGEMENTProf. univ. dr. habil. Daniela Tatiana Agheorghieseidtc@uaic.ro0232 20 1445B-601CV
MANAGEMENTProf. univ. dr. Maria Viorica Bedrule Grigoruțămaria.bedrulegrigoruta@uaic.ro0232 20 1436B-510CV
​MANAGEMENT
​Prof. univ. dr. habil. Ştefan Andrei Neştian
nestian@uaic.ro
0232 20 1065
B-615b
CV
MANAGEMENTProf. univ. dr. Panaite Nica*
pnica@uaic.ro0232 20 1065B-615aCV
MANAGEMENTProf. univ. dr. Valentin Nițăvalnit2003@gmail.com0232 20 1453B-527CV
MANAGEMENTProf. univ. dr. Adriana Prodanpada@uaic.ro0232 20 1436B-510CV
MANAGEMENTProf. univ. dr. habil. Cristina Teodora Romanthroman@uaic.ro0232 20 1404B-512bCV
MANAGEMENT
Conf. univ. dr. Silviu Mihail Tiță
silviu.tita@uaic.ro
​0232 20 1065
B615 a
CV
MANAGEMENTProf. univ. dr. Dumitru Zaiţ*
dzait@uaic.ro0323 20 1437B-619CV
​MARKETINGProf. univ. dr. habil. Andreia Gabriela Andreiandreia.andrei@uaic.ro
​0232 201435
B-601aCV
​MARKETING​Prof. univ. dr. habil. Ioana Alexandra Horodnic ioana.horodnic@uaic.ro
B-600 CV
​MARKETING​Prof. univ. dr. habil. Adriana Manolică​​manolica@uaic.ro0232 20140B512bCV
MARKETINGProf. univ. dr. Emil Maxim*
emaxim@uaic.ro0232 20 1407B-512bCV
MARKETINGProf. univ. dr. Ştefan Prutianu*pruti@uaic.ro0232 20 1438B-621CV
MARKETINGProf. univ. dr. Constantin Sasu*
csasu@uaic.ro0232 20 1442B-616CV
MARKETINGProf. univ. dr. Adriana Zaiţazait@uaic.ro0232 20 1437B-619CV
​ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
​Prof. univ. dr. habil. Ana-Maria Bercu
bercu@uaic.ro
​0232 20 2377
 C 804b
CV
​​ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Prof. univ. dr. habil. Florin Oprea
foprea@uaic.ro
​0232 20 1447
C-801b
CV
​ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Prof. univ. dr. Mihaela Tofan
mtofan@uaic.ro
0232 20 1429
C-804b
CV

* Steluta din dreptul numelui semnifica faptul ca respectivii coordonatori nu mai preiau noi doctoranzi, ci finalizeaza indrumarea pentru doctoranzii aflati in stagiu/ The star for certain professors indicates that they don't take new doctoral students, they just finish coordinating the students they already have.
  
  
  
  
Folder: Admitere 2016-2017
  
4/29/2021 9:25 AMAlina Cosuleanu
Folder: Admitere 2017-2018
  
4/29/2021 9:20 AMAlina Cosuleanu
Folder: Admitere 2018-2019
  
4/29/2021 9:10 AMAlina Cosuleanu
Folder: Admitere 2019-2020
  
4/29/2021 8:57 AMAlina Cosuleanu
Folder: Admitere 2020-2021
  
4/29/2021 8:45 AMAlina Cosuleanu
Folder: Admitere 2021-2022
  
4/29/2021 8:38 AMAlina Cosuleanu
Folder: Admitere 2022 - 2023
  
2/17/2022 3:12 PMAlina Cosuleanu
Folder: Admitere 2023 -2024
  
2/16/2023 2:59 PMAlina Cosuleanu
Calendar admitere studii doctorale_modificat.pdf
  
9/1/2020 2:26 PMAlina Cosuleanu
CONDUCATORI DOCTORAT.doc
  
7/30/2021 11:30 AMAlina Cosuleanu
Criterii admitere 2020.doc
  
2/19/2020 1:18 PMAlina Cosuleanu
Distribuire locuri bugetate.doc
  
7/29/2020 12:37 PMAlina Cosuleanu
Distribuire locuri cu taxa.doc
  
7/29/2020 12:37 PMAlina Cosuleanu
Fisa de inscriere la admiterea 2020.doc
  
8/31/2020 9:50 AMAlina Cosuleanu
Fisa inscriere model SDEAA.doc
  
9/1/2021 11:06 AMAlina Cosuleanu
METODOLOGIE-ADMITERE-DOCTORAT-2020-2021.pdf
  
2/19/2020 1:18 PMAlina Cosuleanu
Programarea interviurilor.doc
  
9/7/2021 10:46 AMAlina Cosuleanu
taxe admitere si scolarizare 2020-2021.doc
  
2/19/2020 1:15 PMAlina Cosuleanu
TEME DE CERCETARE ADMITERE 2020 - 2021.xls
  
4/28/2021 3:19 PMAlina Cosuleanu
TEME DE CERCETARE ADMITERE 2021 - 2022.xls
  
7/30/2021 12:31 PMAlina Cosuleanu
TEME DE CERCETARE ADMITERE 2023-2024.xls
  
9/5/2023 11:12 AMAlina Cosuleanu

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.