Sign In

Home

​​​​​​​​​​​

Scurt istoric al Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor

Începuturile cercetării ştiinţifice universitare ieşene din domeniul economiei au fost realizate, în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor – Iaşi, prin  activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică în cadrul doctoratului derulată între anii 1970-1990 de către prof. univ. dr. Dumitru Rusu, prof. univ. dr. Mihai Todosia, prof. univ. dr. Augustin Gustav Tătaru şi prof. univ. dr. Alexandru Bărbat, care au avut calitatea de conducători ştiinţifici de doctorat. De la data de 16.04.1993, Anton Rotaru, Aurel Brânză, Filip Gheorghe, Jaba Octavian, Petrescu Silvia, Panaite Nica, Romulus Mandache, Vasile Nechita, Turliuc Vasile, Zaiţ Dumitru au primit conducere de doctorat, în domeniile economie, finanţe, contabilitate, management şi marketing.

Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă datorită celor 41 de coordonatori de doctorat, 92 îndrumători de cercetare şi peste 150 de doctoranzi înscrişi. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din celor patru departamente ale facultăţii: Contabilitate, Cibernetică şi Statistică; Economie şi Relaţii Internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) are misiunea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor.Cele opt programe de doctorat creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita construirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Cibernetică şi Statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing) constă în 3 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.Conducerea Şcolii Doctorale de Economie este asigurată de către un consiliu din a cărui componenţă fac parte:

Director SDEAA:

 • prof. univ. dr. Adriana ZAIT.

  Membri ai CSD SDEAA:
 • prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU
 • prof.univ.dr. Ovidiu STOICA
 • prof.univ.dr. Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
 • prof.univ.dr.  Elio BORGONOV I- Universitatea Bocconi, Italia
 • prof.univ.dr.  Lucian CROITORU - BNR
 • drd. Cristian TERZA - doctorand anul3
 • drd. Aurelia ILIES -doctorand anul 3

Secretar SDEAA: Alina COŞULEANU

​ 

În prezent, Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor numără 50 conducători de doctorat, din care 9 sunt asociati (varsta peste 65 ani) pe cele 8 domenii acreditate si unul aflat in proces de acreditare (administratie publica).

​ ​


Şcoala Doctorală de Economie a iniţiat şi extins o reţea de relaţii de cooperare cu alte şcoli doctorale din ţară şi străinătate materializate în ceea ce priveşte: know-how managerial doctoral; informaţii ştiinţifice; publicaţii; activităţi de diseminare şi valorizare, materializate în organizarea unor sesiuni ştiinţifice, workshop-uri, simpozioane; mobilităţi şi vizite experţi, care încurajează schimbul de experienţă şi cooperarea; cotutelă naţională şi internaţională. Revista Review of Economic and Business Studies (REBS), iniţiată şi promovata de Şcoala Doctorală, se doreşte a fi o alternativă necesară din punct de vedere ştiinţific pentru diseminarea cunoştinţelor profesorilor şi doctoranzilor români şi străini. Aceasta îşi propune o tratare transdisciplinară a complexităţilor existente în lumea economică, oferind un cadru pentru studierea lor, precum şi a relaţiilor dintre societate şi mediul de afaceri. Valoarea şi profesionalismul promovate sunt demonstrate de cooptarea în board-ul editorial internaţional al revistei a 22 de profesori români şi străini care activează în cadrul unor universităţi prestigioase din exterior, precum: University of Ulster, Marea Britanie; Sheffield Hallam University, Marea Britanie; Aberdeen Business School, The Robert Gordon University, Marea Britanie; Université de Poitiers, Franţa; Université de Paris-Dauphine, Franţa; Université de Lille, Franţa; Conservatoire National des Arts et Métiers, Franţa; ESSEC Business School Paris, Franţa; Eastern Oregon University, SUA; University of Nebraska at Omaha, SUA; California State University, SUA; York University, Canada; Universidad Politécnica de Cartagena, Spania; Universidad de Huelva, Spania; University of Economics Bratislava, Slovacia; Bled School of Management, Slovenia. De asemenea, nume consacrate din sfera ştiinţei economice participă efectiv în calitate de membri ai board-ului editorial naţional al Review of Economic and Business Studies: prof. Daniel DĂIANU, în calitate de membru al Academiei Române şi preşedinte al Societăţii Române de Economie; prof. Emilian DOBRESCU, membru al Academiei Române, prof. Aurel IANCU, membru al Academiei Române, prof. Constantin IONETE, membru al Academiei Române, prof. Mugur ISĂRESCU, membru al Academiei Române şi guvernator al Băncii Naţionale şi prof. Vasile IŞAN, fost rector al Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi. Membri de marcă ai lumii ştiinţifice universitare naţionale cooptaţi în comitetul ştiinţific al REBS conturează şi permanentizează relaţii de colaborare cu centre universitare importante ca:

 • Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Universitatea din Bucureşti;
 • Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
 • Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Universitatea Ovidius din Constanţa.

  În ultimii ani, sistemul de mobilităţi al doctoranzilor români în cadrul programului Erasmus a permis realizarea de parteneriate cu universităţi importante din Europa la nivel de doctorat, precum: Université de Rouen (Franţa); Fachhochschule Westkueste (Germania); Universität Rostock (Germania); Universita degli Studi di Parma (Italia); Universita degli Studi di Perugia (Italia). De asemenea, au existat încă din anul universitar 2006-2007 mobilităţi ale conducătorilor de doctorat în cadrul programului LLLP-Erasmus precum Université de Poitiers, Franţa (prof.dr. Elisabeta Jaba, prof.dr. Carmen Pintilescu) şi Universitat Konstanz, Germania (Prof.dr. Adriana Prodan, prof.dr. Adriana Zait). În cadrul Şcolii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor s-a intensificat şi colaborarea cu profesori de la universităţi din străinătate cu expertize in domenii diverse, în vederea predării de cursuri moderne doctoranzilor. Visiting professors la Şcoala Doctorală de Economie provin din centre academice precum:
 • University of Ulster, University of Exeter, University of St. Andrews, Sheffield-Hallam University – Marea Britanie;
 • Université de Poitiers, Université Paris IX Dauphine – Franţa, Universitatea Mendez din Grenoble;
 • University of Nebraska at Omaha, George Mason University, University of California Berkley, Harvard Business School, AIS San Francisco, East Oregon University, University of California – SUA;
 • Université de Louvain – Belgia; Université Pierre Loyal, York University – Canada; Sabanci University Istanbul – Turcia; University of Konstanz – Germania; EGADE School of Business, Tec de Monterrey – Mexic; CEEMAN, IEDC-Bled School of Management – Slovenia; Universidade do Algarve – Portugalia; Universidad Complutense de Madrid – Spania.

  Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor organizează sistematic sesiuni ştiinţifice, workshop-uri, simpozioane şi, anual, o conferinţă axată pe cele mai interesante şi solicitate teme de cercetare ştiinţifică, cu participare naţională şi internaţională.In ultimii doi ani, conferinţa doctorală este subscrisă conferinţei anuale a facultăţii GEBA Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration.

   

Sediul Şcolii Doctorale de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în Corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, situat pe strada Lăpușneanu nr. 14. Doctoranzii beneficiază de birouri/săli de studiu individual dotate cu 10 sisteme All-In-One, 6 laptopuri și 2 multifuncționale.

De asemenea, în același corp modern de clădire, SDEAA își desfășoară activitățile (cursurile, seminariile, workshop-urile, conferințele sau susținerile publice de tezede doctorat) în două săli de conferințe, una de 50 de locuri, iar cealaltă de 90 de locuri, precum și în două săli de curs, dintre care una este dotată cu 25 de calculatoare, prin intermediul unui proiect de finanțare europeană. Toate sălile beneficiază de dotări dintre cele mai moderne: smart table, laptopuri, sonorizare, internet wireless etc.

În sălile de studiu individual există și o minibibliotecă pentru doctoranzi, dar aceștia beneficiază şi de cele două biblioteci ale facultății.  
Edit
  
Notes
 
  
 
  
  
  
  
  
0.ENG_Dosar_acreditare_Finante_FINAL cu link.pdf
  
9/7/2021 5:43 PMSDEAA
0.RO_Dosar_acreditare_Finante_FINAL cu link.pdf
  
9/7/2021 5:43 PMSDEAA
00_EN_Dosar DSUD_EAI.pdf
  
9/8/2021 2:13 PMSDEAA
00_RO_Dosar_DSUD_EAI.pdf
  
9/8/2021 2:13 PMSDEAA
Autoevaluare SDEAA 2016.docx
  
10/13/2016 9:36 AMSDEAA
Dosar_acreditare_evaluare_periodica_domeniul MARKETING 10 iunie 2021 (1).pdf
  
9/7/2021 3:33 PMAdriana ZAIŢ
Dosar_acreditare_evaluare_periodica_IE(RO)_link-uri.pdf
  
9/7/2021 3:03 PMSDEAA
EN Dosar_acreditare_evaluare_periodica_domeniul MARKETING 10 iunie 2021 (1).pdf
  
9/7/2021 3:33 PMAdriana ZAIŢ
ENG_Dosar_acreditare_domeniu Contabilitate9iunie.pdf
  
9/8/2021 9:47 AMSDEAA
ENGLEZA_DOSAR ACREDITARE_EVALUARE PERIODICA_DOMENIUL_ MANAGEMENT_2021_HYPERLINK-URI.pdf
  
9/7/2021 3:02 PMSDEAA
FEAA_Cibernetica_si_statistica_ENG.pdf
  
9/7/2021 2:59 PMSDEAA
FEAA_Cibernetica_si_statistica_RO.pdf
  
9/7/2021 2:59 PMSDEAA
File_accreditation_periodic_evaluation_BIS(EN)_link-uri.pdf
  
9/7/2021 3:03 PMSDEAA
RAPORT Scoli doctorale_2021_SDEAA .pdf
  
3/16/2023 6:14 PMAdriana ZAIŢ
RAPORT Scoli doctorale_2022_SDEAA .pdf
  
3/16/2023 6:15 PMAdriana ZAIŢ
RO Dosar_acreditare_domeniul Contabilitate_9 iunie 2021.pdf
  
9/7/2021 2:52 PMSDEAA
ROMANA_DOSAR ACREDITARE_EVALUARE PERIODICA_DOMENIUL MANAGEMENT_ 2021_HYPERLINK-URI.pdf
  
9/7/2021 3:02 PMSDEAA
UAIC_SDEAA_Economie_Dosar_acreditare_evaluare_periodica_engleza.pdf
  
9/7/2021 3:00 PMSDEAA
UAIC_SDEAA_Economie_Dosar_acreditare_evaluare_periodica_romana.pdf
  
9/7/2021 3:00 PMSDEAA

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.