Sign In

Bine ați venit pe Portalul SDEAA


  ​​​​​​​​​Atenție!
TOȚI doctoranzii SDEAA trebuie să completeze
rapoartele de activitate

​în vederea elaborării Raportului anual pentru anul 2023.

Termen limită: 15 ianuarie 2024

A fost creat un formular special de raportare pentru doctoranzii care NU au avut activitate științifică

Şcoala Doctorală​ de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă ce aduce împreună, în procesul doctoral, co​ordonatori de doctorat, îndrumători de cercetare – membri în comisiile de îndrumare, doctoranzi şi parteneri din mediul economic sau cel academic extern. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din cele patru departamente ale facultăţii: Contabilitate; Cibernetică, Statistică şi Informatică economică; Economie şi Relaţii internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Viziunea SDEAA este de a deveni un reper de cercetare avansată pentru mediul academic, economic şi social. Misiunea SDEAA este de a asigura un mediu de cercetare riguros şi prielnic (facilitant), care să permită dezvoltarea intelectuală şi profesională a doctoranzilor şi să contribuie la evoluţia societăţii.

     Obiective SDEAA:

 1. Furnizarea de cunoştinţe avansate pentru cele mai noi concepte şi teorii din economie şi diferitele sub-domenii ale administrării afacerilor, şi pentru metodele de cercetare cantitative, calitative şi mixte specifice acestor domenii
 2. Formarea abilităţilor de cercetare avansată şi de diseminare a rezultatelor cercetărilor doctorale
 3. Stimularea dezbaterii de idei şi comunicării intelectuale pluri şi inter-disciplinare
 4. Promovarea principiilor integrităţii şi responsabilităţii cercetării academice
 5. Promovarea principiilor diversităţii, cooperării şi nediscriminării

      Strategie SDEAA:

Asigurarea cadrului instituţional şi a mediului de cercetare riguros şi motivant necesar pentru ȋndeplinirea obiectivelor, prin:

 • continua adaptare şi dezvoltare curriculară
 • stimularea cooperării dintre coordonatori şi doctoranzi, ȋn interiorul aceluiaşi domeniu şi ȋntre diferitele domenii de cercetare din economie şi administrarea afacerilor
 • ȋncurajarea mobilităţilor de scurtă durată şi a stagiilor de cercetare doctorale naţionale şi internaţionale
 • valorizarea legăturilor cu toţi actorii din mediul economic şi social
 • stimularea instituţiei profesorilor invitaţi din universităţi de prestigiu la nivel naţional şi internaţional
 • conştientizarea importanţei unui comportament ştiinţific ireproşabil şi a rolului coordonatorilor şi doctoranzilor ȋn asigurarea şi promovarea cercetării academice etice şi responsabile

Cele zece programe de doctorat creează competenţele teoretice, metodologice şi practice necesare pentru construirea de studii şi analize la nivel micro şi macroeconomic, şi furnizarea de soluţii unor probleme de cercetare diverse.  Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Administrarea Afacerilor, Cibernetică şi Statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing, Stiinţe Administrative) constă în 4 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare şi diseminare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.

 

Vă invităm alături de noi,


Consiliul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor (CSD - SDEAA)

Director:
Prof. univ. dr. Adriana Zaiț

Membri:

 • Prof. univ. dr. Daniela-Tatiana Agheorghiesei
 • Prof. univ. dr. hab. Alin Marius Andrieș
 • Prof. dr. hab. Mircea Asandului
 • Prof. univ. dr. Iuliana Eugenia Georgescu
 • Prof. univ. dr. hab. Andreea-Oana Iacobuță-Mihăiță
 • Prof. univ. dr. Lucian Croitoru
 • Prof. univ. dr. Martin Brown
 • Academician Lucian Albu
 • Drd. Alexandra-Maria Chiper
 • Drd. Roxana Mozolea
 • Drd. Ionuț Stoica  
  
  
7/23/2024
  
6/12/2024
  
12/20/2023
  
12/20/2023
  
12/14/2023
1 - 5Next

 Link-uri interne

PLATĂ TAXE

Taxele de şcolarizare la UAIC pot fi platite si on-line accesand pagina https://plati-taxe.uaic.ro/

De asemenea, taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară.

La ghişeul BRD, studentul va menţiona următoarele date:
- Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
- Codul numeric personal
- Denumirea corectă a facultăţii (FEAA, Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi)
- Tipul studiilor (studii de licenţă/master/doctorat) și forma de învătământ (ZI sau IFR)
- Contul şi banca ( RO44TREZ40620F330500XXXX, TREZORERIA IAŞI; COD FISCAL 4701126),
- Contul şi banca ( RO68BRDE240SV89534452400- orice sucursală BRD DÎN ŢARĂ )
Codurile privind plata taxelor le puteti gasiti in fisierul atasat: Coduri taxe scolaritate UAIC (1).pdf

Codul pentru plata taxei de scolarizare la doctorat/FEAA este 2536.


FAZ-uri on-line

Coordonatorii de doctorat și membrii din comisiile de îndrumare pot completa FAZ-urile on-line pentru activitățile desfășurate în cadrul SDEAA: http://doctorat.feaa.uaic.ro/faz/FAZs/Forms/AllItems.aspx

Cursuri intensive de formare pentru doctoranzi

Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ion Cuza” din Iași derulează Modulul European Jean Monnet cu titlul Sustainable Education through European Studies for Young Researchers (SESYR) (proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+, Modul Jean Monnet, Decizia EACEA nr. 2017-1893/001-001, Project Number 587359-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO-MODULE).

​Note (necesită​ autentificare)

Raportări

Conturi Portal

Acces resurse electronice pentru doctoranzi:

Acces resurse electronice: Anelis Plus, sau BCU - Iași (Accesul pe bază de IP instituțional se poate face de pe orice PC din BCU, FEAA, cămine UAIC, UAIC - Corp R)
Acces MOBIL resurse electronice pentru doctoranzi:
1. Deschideți un cont de email pentru studenții UAIC completând formularul de înregistrare
2. Accesati pagina E-information, și vă înscrieți folosind e-mailul creat la punctul 1, de forma nume.prenume@student.uaic.ro

EN

Acces to electronic resources
for PhD Studens

Acces to electronic resources: Anelis Plus or BCU - Iași (Access based on institutional IP is available on a PC from the Central University Library building, FEAA building, UAIC hostels, UAIC – R Building).

Mobile access to electronis resources for PhD students:

1. Create an email account for UAIC students by filling out the registration application

2. Access E-information page and enroll using the email created under point 1, accepted format: nume.prenume@student.uaic.ro.

  
Edit
  
Notes
There are no items to show in this view of the "Link-uri" list.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.