Skip Ribbon Commands
Skip to main content
RO | EN Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor
​​​Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor (SDEAA)
 

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă datorită celor 37 de coordonatori de doctorat, 92 îndrumători de cercetare şi peste 150 de doctoranzi înscrişi. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din celor patru departamente ale facultăţii: Contabilitate, Informatică economică şi Statistică; Economie şi Relaţii internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Şcoala doctorală are misiunea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi  administrarea afacerilor.

Cele opt programe de doctorat creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita construirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Cibernetică şi Statistică Economică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing) constă în  3 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.

ada_.jpg

 

Vă invităm alături de noi,

Prof. dr. Adriana Prodan

Director SDEAA

 

 

 

Research Writing SeminarIZZO_Cut_.png

Începând cu data de 17 aprilie 2014, se va desfășura, pe parcursul a 6 săptămâni, în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor, seminarul coordonat de dl. prof. Martin IZZO pe tema "Research Writing". Seminarul se adresează tuturor doctoranzilor SDEAA. Cunoștințele de limbă engleză sunt obligatorii.
Număr locuri: 15
Program: JOI, 15:00-18:00
Înscrierile se fac pe e-mail, la adresa sdeaa@feaa.uaic.ro, până pe data de 8 aprilie 2014. Doctoranzii vor primi 8 credite și certificate de participare.

 

AFIS DSEBA_izzo_FINAL_OK.jpg 

***

Conférence - Alain Spalanzani Photo_AS_upmf2-e1347383681148.jpg

Vă invităm să participați la cele două conferințe susținute în cadrul Școlii Doctorale de Eocnomie și Administrarea Afacerilor, de către profesorul Alain Spalanzani de la UPMF Grenobl, 

1. Batir et conduire un projet de recherche - Attractivité territoriale: critères de localisation des entreprises
Miercuri, 9 aprilie 2014, între orele 16-18, Sala R402

2. Innovation: processus d'émergence et construction de milieux innovateurs
Marți, 15 aprilie 2014, între orele 16-18, Sala R402

Prezentarea va ave loc în limba franceză. Se va asigura traducerea în limba română.
Înscrierile se pot face pe e-mail, la adresa sdeaa@feaa.uaic.ro, până pe data de 7 aprilie 2014 . Doctoranzii vor primi credite și diplome de participare.

AFIS DSEBA_Spalanzani 15.04.2014.jpg 

 ***

 Seminariile SDEAA

Joi, 17 aprilie 2014, ora 19, corp R, sala 402,
"Paradisurile fiscale şi megatrend-ul utilizării societăţilor offshore"
Prezintă: drd. Mihai – Bogdan AFRĂSINEI
Coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Iuliana GEORGESCU

 
Afis_Afrasinei Mihai Bogdan_Paradisurile fisc ale şi megatrend-ul utilizării societăţil or offshore.jpg 
 ***
 
"Impactul trecerii la aplicarea IFRS în românia asupra impozitului pe profit"
Prezintă: drd.  Loredana Oana TOMA
Coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Iuliana GEORGESCU
Joi, 17 aprilie 2014, ora 18, corp R, sala 402 
 
Afis_seminar_stiintific_Loredana_Toma_.jpg 

Stimați studenți și absolvenți ai
Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor,

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, pe 7 aprilie 2014, au fost semnate contractele de finanțare pentru două proiecte de burse doctorale și postdoctorale, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu titlul: PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE ÎN ROMÂNIA, ID 134197 și ID 142115, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași fiind partenera ASE București în implementarea acestora, în perioada 08.04.2014–07.10.2015.

În total vor beneficia de sprijin financiar 50 doctoranzi ai SDEAA și 18 cercetători postdoctorali, absolvenți ai studiilor doctorale în domeniul științelor economice.

Pentru bursele doctorale, în cuantum de 1.500 lei/lună, sunt eligibili doctoranzii înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Bursele postdoctorale de 2.500 lei/lună pot fi accesate de către cei care au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral și care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Este important de menționat faptul că, beneficiarii burselor postdoctorale pot derula un stagiu de cercetare în străinătate, caz în care cuantumul bursei crește până la 4.200 lei/lună, în timp ce proiectele oferă sprijin academic (tutorat științific) și financiar pentru participarea la conferințe internaționale (una pentru doctoranzi și două pentru postdoctoranzi) și pentru creșterea vizibilității externe a cercetării. Conform calendarului activităților incluse în proiect, săptămâna viitoare vor fi făcute publice procedurile de urmat și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul acestor proiecte. Mult succes!

Expert monitorizare grup țintă: conf.univ. dr. Liviu Maha (mlg@uaic.ro)

Clarificări, răspunsuri la: mlg@uaic.ro


COMUNICAT DE PRESĂ

București, 15 aprilie 2014
Lansare proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197.
Pagina web proiect POSDRU/159/1.5/S/134197: http://www.performanta.ase.ro/

 
COMUNICAT DE PRESĂ

București, 15 aprilie 2014
Lansare proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/142115.
Pagina web proiect POSDRU/159/1.5/S/142115: http://www.excelenta.ase.ro/

 ***

8th DSEBA Conference
Iași - Romania, 8-10 Mai 2014

Afis DSEBA 2014_AR_web.jpg 
(Conferinței Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor)
 
Vă anunțăm că, în perioada 8-10 mai 2014, va avea loc a 8-a ediție a Conferinței Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor. (8th DSEBA Conference 2014).
 
Fiecare doctorand bursier SDEAA-UAIC este OBLIGAT să prezinte la Conferința Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor articole, materiale în lucru sau postere. Lipsa de implicare în activitățile SDEAA poate determina sistarea bursei.
 
Deadline: Materialele (în limba engleză) vor fi trimise până la data de 1 mai 2014 pe e-mail: dseba@feaa.uaic.ro
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în "Review of Economic and Business Studies" (REBS)
  
 
The 8-th DSEBA Conference is hosted by the Doctoral School of Economics and Business Administration within Faculty of Economics and Business Administration of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.
The aim of the conference is to provide forum for the presentation and discussion of recent business and economic research. All types of research approaches are welcome since the conference is an opportunity to share and develop doctoral Knowledge.
The conference format is designed to cover a broad array of topics. Empirically-based and theoretically-informed papers are invited which may address but are not limited to the following: Business Statistics, Accounting, Economics and International Relations, Finance, Business Informatics, Management, Marketing. Types of papers: research papers, work in progress/poster, case studies, PhD research.
Abstracts should not exceed the limit of 200 words. Prospective authors should submit a full paper not exceeding 5000 words in length and including a 200 word abstract and key words.
Use author- date citations, consult the http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
 
​​
  
  
  
4/8/2014 11:04 AM
  
4/4/2014 9:03 AM
  
4/2/2014 9:05 AM
  
3/24/2014 2:39 PM
  
3/18/2014 3:42 PM
  
3/17/2014 12:28 PM
  
3/17/2014 12:10 PM
  
3/17/2014 8:54 AM
  
3/17/2014 8:53 AM
  
3/13/2014 8:50 AM
  
3/10/2014 11:07 AM
  
3/4/2014 9:59 AM
  
2/17/2014 8:01 PM
  
2/17/2014 7:38 PM
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Shared Documents" document library.
   
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor
Strada Lăpuşneanu nr. 14
Etajul 4, biroul 424
Iaşi - România, 700057
Telefon/fax +4(0) 0232-201744