Skip Ribbon Commands
Skip to main content
RO | EN Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor
​​​​Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor (SDEAA)
 

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă datorită celor 37 de coordonatori de doctorat, 92 îndrumători de cercetare şi peste 150 de doctoranzi înscrişi. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din celor patru departamente ale facultăţii: Contabilitate, Informatică economică şi Statistică; Economie şi Relaţii internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Şcoala doctorală are misiunea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi  administrarea afacerilor.

Cele opt programe de doctorat creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita construirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Cibernetică şi Statistică Economică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing) constă în  3 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.

ada_.jpg

 

Vă invităm alături de noi,

Prof. dr. Adriana Prodan

Director SDEAA

 

 

 

The importance of Cultural Policy and Management studies in European context

 10012513_729084243825135_1031287549597260070_n.jpg

Centrul de cercetare „Știința muzicii” din cadrul Universității de Arte „George Enescu” în parteneriat cu Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi au bucuria de a vă face cunoscut Seminarul științific cu tema The importance of Cultural Policy and Management studies in European context, avându-l ca invitat pe profesorul Franz-Otto Hofecker, Directorul Institutului de Management Cultural și Studii Culturale din cadrul Universității de Muzică și Arte Interpretative din Viena, Austria. Dezbaterea va avea loc Sâmbătă, 28 iunie, ora 11, în sala 502 din Corpul R al U.A.I.C (fosta clădire Romtelecom) și face parte din Festivalul Internațional al Educației FIE 2014. Moderatorii evenimentului vor fi Prof. univ. dr. Adriana Prodan și Drd. Florin Luchian.

Sunt așteptați să participe studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători din domeniile muzică, management, științele educației, științe politice, sociologie, istorie, precum și cadre didactice universitare, reprezentanți ai instituțiilor culturale locale sau ai organizațiilor non-guvernamentale.

Franz-Otto Hofecker este directorul celui mai vechi institut de management cultural din Europa - Institutul de Management Cultural și Studii Culturale (IKM - Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften) din cadrul Universității de Muzică și Arte Interpretative din Viena, Austria. Este co-partener al Centrului pentru Cercetare în Cultură din Bonn, Germania și directorul sucursalei acestuia de la Viena. Dr. Hofecker este membru al diferitelor board-uri nationale si internationale, consilii consultative și comisii de experți în domeniul managementului cultural și a politiciilor culturale (UNESCO, Consiliul Europei, Uniunea Europene, Eurostat, ERICarts, Biroul Cancelarului Austriei, etc). Principalele sale domenii de interes sunt politicile culturale, economia culturală, finanțarea culturii, statistici culturale. Un interes deosebit îl reprezintă sistemul de învățământ muzical, sprijinul regional în domeniul culturii, în finanțarea culturii de către stat sau de mediul privat. Dr. Hofecker este totodată directorul proiectului LIKUS (LänderInitiative KulturStatistik).
Adriana Prodan este profesor universitar doctor și Director al Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Florin Luchian este doctorand și cadru didactic asociat la disciplina Management artistic în cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași.

 ***  

8th DSEBA Conference, Iași - Romania, 8-10 Mai 2014

Afis DSEBA 2014_AR_web.jpg 
 
Vă anunțăm că, în perioada 8-10 mai 2014, va avea loc a 8-a ediție a Conferinței Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor. (8th DSEBA Conference 2014).
 
Fiecare doctorand bursier SDEAA-UAIC este OBLIGAT să prezinte la Conferința Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor articole, materiale în lucru sau postere. Lipsa de implicare în activitățile SDEAA poate determina sistarea bursei.
 
Deadline: Materialele (în limba engleză) vor fi trimise până la data de 1 mai 2014 pe e-mail: dseba@feaa.uaic.ro
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în "Review of Economic and Business Studies" (REBS)

Abstracts should not exceed the limit of 200 words. Prospective authors should submit a full paper not exceeding 5000 words in length and including a 200 word abstract and key words.
Use author- date citations, consult the http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
 
DSEBA 2014 Paper Template. DSEBA_Template.docx
 

***   

 

The Review of Economic and Business Studies (REBS) is the journal of the Doctoral School of Economics and Business Administration of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania.

The next deadlines for submision are: May 31st and Octomber 31st, 2014
 
 

***

Semnare acte adiționale - Burse doctorale (POSDRU/159/1.5/S/134197)

Actele adiționale la contractele de studii doctorale pentru doctoranzii declarați admiși în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România", Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197 (http://www.performanta.ase.ro), se semnează, conform calendarului de selecție, în zilele de 16, 17 și 19  mai, între orele 10.00 și 14.00, în sala R412 (Corp R, etaj 4).

ANUNT

Doctoranzii înmatriculați la SDEAA, sunt invitați să consulte informațiile detaliate privind proiectele de burse doctorale „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România", Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197 (http://www.performanta.ase.ro) și „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România", Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/142115 (http://www.excelenta.ase.ro), deja afișate pe paginile web ale proiectelor:

Sunt eligibili doctoranzii înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012, din toate domeniile de doctorat din cadrul SDEAA (Cibernetică şi Statistică Economică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing)

Candidații pentru obținerea unei burse doctorale trebuie să se înscrie on-line pe pagina web a fiecărui proiect până la data de 7 mai 2014 urmând ca înscrierea în format fizic să fie realizată în perioada 8-9 mai 2014 (conform calendarului de selecție afișat)

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de înscriere (conform Anexa 1);
 2. Copie a cărţii de identitate;
 3. Copie a certificatului de căsătorie sau al oricăriu alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 4. Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de candidat;
 5. Declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;

  Candidaţii vor completa online formularul de înscriere şi vor încărca pe site-ul proiectului următoarele documente:
 1. Listă de lucrări
 2. Proiectul individual de candidatură

  Proiect individual de candidatură, cuprinde:
 1. pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul I de studii doctorale - proiectul de cercetare doctorală cu care au candidat la examenul de admitere la doctorat;
 2. pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii II și III de studii doctorale – ultimul raport anual de progres depus si validat
  (Pentru ultimul raport de cercetare se va utiliza varianta word a raportului, fără a solicita SDEAA eliberarea unei copii a raportului depus anterior de la secretariatul SDEAA.)

   Alte detalii privind procedura de selecție pot fi obținute consultând metodologiile de selecție ale beneficiarilor de burse doctorale.

  Eventuale clarificări pot fi solicitate expertului monitorizare grup țintă, conf. Dr. Liviu George MAHA, pe e-mail: mlg@uaic.ro

 ***  

Stimați studenți și absolvenți ai
Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor,

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, pe 7 aprilie 2014, au fost semnate contractele de finanțare pentru două proiecte de burse doctorale și postdoctorale, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu titlul: PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE ÎN ROMÂNIA, ID 134197 și ID 142115, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași fiind partenera ASE București în implementarea acestora, în perioada 08.04.2014–07.10.2015.

În total vor beneficia de sprijin financiar 50 doctoranzi ai SDEAA și 18 cercetători postdoctorali, absolvenți ai studiilor doctorale în domeniul științelor economice.

Pentru bursele doctorale, în cuantum de 1.500 lei/lună, sunt eligibili doctoranzii înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Bursele postdoctorale de 2.500 lei/lună pot fi accesate de către cei care au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral și care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Este important de menționat faptul că, beneficiarii burselor postdoctorale pot derula un stagiu de cercetare în străinătate, caz în care cuantumul bursei crește până la 4.200 lei/lună, în timp ce proiectele oferă sprijin academic (tutorat științific) și financiar pentru participarea la conferințe internaționale (una pentru doctoranzi și două pentru postdoctoranzi) și pentru creșterea vizibilității externe a cercetării. Conform calendarului activităților incluse în proiect, săptămâna viitoare vor fi făcute publice procedurile de urmat și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul acestor proiecte. Mult succes!

Expert monitorizare grup țintă: conf.univ. dr. Liviu Maha (mlg@uaic.ro)

Clarificări, răspunsuri la: mlg@uaic.ro


COMUNICAT DE PRESĂ

București, 15 aprilie 2014
Lansare proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197.
Pagina web proiect POSDRU/159/1.5/S/134197: http://www.performanta.ase.ro/

 
COMUNICAT DE PRESĂ

București, 15 aprilie 2014
Lansare proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/142115.
Pagina web proiect POSDRU/159/1.5/S/142115: http://www.excelenta.ase.ro/


În atenţia doctoranzilor din anul al III-lea

Doctoranzii din anul al III-lea care vor susţine teza de doctorat în termen de 12 luni de la data admiterii într-unul dintre proiectele "Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul stiinţelor economice din România"  (coordonate de ASE Bucuresti) vor beneficia de sprijin financiar echivalent a 12 burse POSDRU.

  
  
  
7/15/2014 8:47 AM
  
6/18/2014 8:53 AM
  
6/17/2014 1:33 PM
  
6/17/2014 9:14 AM
  
5/30/2014 2:37 PM
  
5/28/2014 6:18 PM
  
5/9/2014 3:14 PM
  
4/8/2014 11:04 AM
  
4/4/2014 9:03 AM
  
4/2/2014 9:05 AM
  
3/24/2014 2:39 PM
  
3/18/2014 3:42 PM
  
3/17/2014 12:28 PM
  
3/17/2014 12:10 PM
  
3/17/2014 8:54 AM
  
3/17/2014 8:53 AM
  
3/13/2014 8:50 AM
  
3/10/2014 11:07 AM
  
3/4/2014 9:59 AM
  
2/17/2014 8:01 PM
  
2/17/2014 7:38 PM
  
  
  
  
DSEBA_Template.docx
  
4/30/2014 7:03 PMZina V. MARCU
   
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor
Strada Lăpuşneanu nr. 14
Etajul 4, biroul 424
Iaşi - România, 700057
Telefon/fax +4(0) 0232-201744