Sign In

Home

​​​​​​​​​​​

Scurt istoric al Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor

Începuturile cercetării ştiinţifice universitare ieşene din domeniul economiei au fost realizate, în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor – Iaşi, prin  activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică în cadrul doctoratului derulată între anii 1970-1990 de către prof. univ. dr. Dumitru Rusu, prof. univ. dr. Mihai Todosia, prof. univ. dr. Augustin Gustav Tătaru şi prof. univ. dr. Alexandru Bărbat, care au avut calitatea de conducători ştiinţifici de doctorat. De la data de 16.04.1993, Anton Rotaru, Aurel Brânză, Filip Gheorghe, Jaba Octavian, Petrescu Silvia, Panaite Nica, Romulus Mandache, Vasile Nechita, Turliuc Vasile, Zaiţ Dumitru au primit conducere de doctorat, în domeniile economie, finanţe, contabilitate, management şi marketing.

Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă datorită celor 41 de coordonatori de doctorat, 92 îndrumători de cercetare şi peste 150 de doctoranzi înscrişi. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din celor patru departamente ale facultăţii: Contabilitate, Cibernetică şi Statistică; Economie şi Relaţii Internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) are misiunea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor.Cele opt programe de doctorat creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita construirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Cibernetică şi Statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing) constă în 3 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.Conducerea Şcolii Doctorale de Economie este asigurată de către un consiliu din a cărui componenţă fac parte:

Director SDEAA:

 • prof. univ. dr. Adriana PRODAN.

  Membri ai CSD SDEAA:
 • prof. univ. dr. Adriana ZAIŢ-UAIC
 • prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI-UAIC
 • prof.univ.dr.  Elio BORGONOVI-Universitatea Bocconi, Italia
 • prof.univ.dr.  Lucian CROITORU-BNR
 • drd. Sebastian Florian ENEA-doctorand anul3
 • drd. Nicușor CĂRĂUȘU-doctorand anul 2

Secretar SDEAA: Alina COŞULEANU

​ 

În prezent, Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor numără 38 de conducători de doctorat, în funcţie de domeniul de doctorat ales, după cum urmează:

Nr.crtDomeniulConducǎtori doctoratAdresa contact
1ECONOMIE

Prof.dr. Ion Pohoaţǎ

 

Prof.dr. Ion Ignat

Prof.dr. Victor Ploae

 

ionpohoata@yahoo.com; 0232/201397

ignation@uaic.ro; 0232/201609

vploae@univ-ovidius.ro

 

2FINANŢE

Prof.dr. Vasile Cocriş

Prof.dr. Mihaela Onofrei

Prof.dr. Ovidiu Stoica

Lect.dr. Alin Andries

Conf.dr.Sebastian Bogdan Capraru

vcocris@uaic.ro; 0232/201451

onofrei@uaic.ro; 0232/201429

ostoica@uaic.ro; 0232/201433

alin.andries@uaic.ro

csb@uaic.ro; 0232/201610

3CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍ

Prof.dr. Dinu Airinei

Prof.dr. Ana Grama

Prof.dr. Elisabeta Jaba

Prof.dr. Anca Laura Asandului

Prof.dr. Carmen Elena Pintilescu

adinu@uaic.ro; 0232/201071

agrama@uaic.ro; 0232/201392

ejaba@uaic.ro; 0232/201409

asand@uaic.ro; 0232/201629

 

carmen.pintilescu@uaic.ro;

0232/201627

4INFORMATICA ECONOMICA

Prof.dr. Dumitru Oprea

Prof.dr. Marin Fotache

Prof.dr. Mircea Radu Georgescu

Prof.dr. Alexandru Tugui

Prof.dr. Gabriela Mesnita

 

Prof.dr. Florin Dumitriu

doprea@uaic.ro;  0232/201415

fotache@uaic.ro; 0232/201430

mirceag@uaic.ro; 0232/201587

 

altug@uaic.ro; 0232/201600

gabriela.mesnita@feaa.uaic.ro; 0232/201585

fdumi@uaic.ro; 0232/201585

5CONTABILITATE

Prof. dr. Neculai Tabǎrǎ

Prof.dr. Ioan Andone

Prof.dr. Emil Horomnea

Prof.dr. Iuliana Eugenia Georgescu

Prof.dr. Marinela Mironiuc

Prof.dr. Silvia Petrescu

0232/201601

iandone@uaic.ro;

ehoromnea@yahoo.com; 0232/201601

iuliag@uaic.ro; 0232/201391

marinela@uaic.ro; 0232/201454

retrasa din activitate

6MANAGEMENT

Prof.dr. Dumitru Zaiţ

Prof.dr. Panaite Nica

Prof.dr. Adriana Prodan

Prof.dr. Valentin Nita

Prof.dr. Maria Viorica Bedrule Grigoruta

Prof.dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu)

Prof.dr. Teodora Cristina Roman

Prof.dr. Octavian Jaba

dzait@uaic.ro; 0323/201437

pnica@uaic.ro; 0232/201065

pada@uaic.ro; 0232/201436

valnit2003@gmail.com; 0232/201453

mvgri@uaic.ro; 0232/201436

dtc@uaic.ro

 

throman@uaic.ro

retras din activitate

7MARKETING

Prof.dr. Emil Maxim

Prof.dr. Constantin Sasu

Prof.dr. Ştefan Prutianu

Prof.dr. Adriana Zaiţ

Prof.dr. Corneliu Munteanu

emaxim@uaic.ro; 0232/201407

csasu@uaic.ro; 0232/201442

pruti@uaic.ro; 0232/201438

azait@uaic.ro; 0232/201437

cmuntean@uaic.ro; 0232/201441

8ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Prof. dr. Spiridon Pralea

Prof.dr. Gabriela Carmen Pascariu

Prof.dr. Maria Barsan

 

pralea@uaic.ro; 0232/201393

gcpas@uaic.ro; 0232/20140

retrasa din activitate

​ ​


Şcoala Doctorală de Economie a iniţiat şi extins o reţea de relaţii de cooperare cu alte şcoli doctorale din ţară şi străinătate materializate în ceea ce priveşte: know-how managerial doctoral; informaţii ştiinţifice; publicaţii; activităţi de diseminare şi valorizare, materializate în organizarea unor sesiuni ştiinţifice, workshop-uri, simpozioane; mobilităţi şi vizite experţi, care încurajează schimbul de experienţă şi cooperarea; cotutelă naţională şi internaţională. Revista Review of Economic and Business Studies (REBS), iniţiată şi promovata de Şcoala Doctorală, se doreşte a fi o alternativă necesară din punct de vedere ştiinţific pentru diseminarea cunoştinţelor profesorilor şi doctoranzilor români şi străini. Aceasta îşi propune o tratare transdisciplinară a complexităţilor existente în lumea economică, oferind un cadru pentru studierea lor, precum şi a relaţiilor dintre societate şi mediul de afaceri. Valoarea şi profesionalismul promovate sunt demonstrate de cooptarea în board-ul editorial internaţional al revistei a 22 de profesori români şi străini care activează în cadrul unor universităţi prestigioase din exterior, precum: University of Ulster, Marea Britanie; Sheffield Hallam University, Marea Britanie; Aberdeen Business School, The Robert Gordon University, Marea Britanie; Université de Poitiers, Franţa; Université de Paris-Dauphine, Franţa; Université de Lille, Franţa; Conservatoire National des Arts et Métiers, Franţa; ESSEC Business School Paris, Franţa; Eastern Oregon University, SUA; University of Nebraska at Omaha, SUA; California State University, SUA; York University, Canada; Universidad Politécnica de Cartagena, Spania; Universidad de Huelva, Spania; University of Economics Bratislava, Slovacia; Bled School of Management, Slovenia. De asemenea, nume consacrate din sfera ştiinţei economice participă efectiv în calitate de membri ai board-ului editorial naţional al Review of Economic and Business Studies: prof. Daniel DĂIANU, în calitate de membru al Academiei Române şi preşedinte al Societăţii Române de Economie; prof. Emilian DOBRESCU, membru al Academiei Române, prof. Aurel IANCU, membru al Academiei Române, prof. Constantin IONETE, membru al Academiei Române, prof. Mugur ISĂRESCU, membru al Academiei Române şi guvernator al Băncii Naţionale şi prof. Vasile IŞAN, fost rector al Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi. Membri de marcă ai lumii ştiinţifice universitare naţionale cooptaţi în comitetul ştiinţific al REBS conturează şi permanentizează relaţii de colaborare cu centre universitare importante ca:

 • Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Universitatea din Bucureşti;
 • Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
 • Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Universitatea Ovidius din Constanţa.

  În ultimii ani, sistemul de mobilităţi al doctoranzilor români în cadrul programului Erasmus a permis realizarea de parteneriate cu universităţi importante din Europa la nivel de doctorat, precum: Université de Rouen (Franţa); Fachhochschule Westkueste (Germania); Universität Rostock (Germania); Universita degli Studi di Parma (Italia); Universita degli Studi di Perugia (Italia). De asemenea, au existat încă din anul universitar 2006-2007 mobilităţi ale conducătorilor de doctorat în cadrul programului LLLP-Erasmus precum Université de Poitiers, Franţa (prof.dr. Elisabeta Jaba, prof.dr. Carmen Pintilescu) şi Universitat Konstanz, Germania (Prof.dr. Adriana Prodan, prof.dr. Adriana Zait). În cadrul Şcolii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor s-a intensificat şi colaborarea cu profesori de la universităţi din străinătate cu expertize in domenii diverse, în vederea predării de cursuri moderne doctoranzilor. Visiting professors la Şcoala Doctorală de Economie provin din centre academice precum:
 • University of Ulster, University of Exeter, University of St. Andrews, Sheffield-Hallam University – Marea Britanie;
 • Université de Poitiers, Université Paris IX Dauphine – Franţa, Universitatea Mendez din Grenoble;
 • University of Nebraska at Omaha, George Mason University, University of California Berkley, Harvard Business School, AIS San Francisco, East Oregon University, University of California – SUA;
 • Université de Louvain – Belgia; Université Pierre Loyal, York University – Canada; Sabanci University Istanbul – Turcia; University of Konstanz – Germania; EGADE School of Business, Tec de Monterrey – Mexic; CEEMAN, IEDC-Bled School of Management – Slovenia; Universidade do Algarve – Portugalia; Universidad Complutense de Madrid – Spania.

  Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor organizează sistematic sesiuni ştiinţifice, workshop-uri, simpozioane şi, anual, o conferinţă axată pe cele mai interesante şi solicitate teme de cercetare ştiinţifică, cu participare naţională şi internaţională.In ultimii doi ani, conferinţa doctorală este subscrisă conferinţei anuale a facultăţii GEBA Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration.

   

Sediul Şcolii Doctorale de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în Corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, situat pe strada Lăpușneanu nr. 14. Doctoranzii beneficiază de birouri/săli de studiu individual dotate cu 10 sisteme All-In-One, 6 laptopuri și 2 multifuncționale.

De asemenea, în același corp modern de clădire, SDEAA își desfășoară activitățile (cursurile, seminariile, workshop-urile, conferințele sau susținerile publice de tezede doctorat) în două săli de conferințe, una de 50 de locuri, iar cealaltă de 90 de locuri, precum și în două săli de curs, dintre care una este dotată cu 25 de calculatoare, prin intermediul unui proiect de finanțare europeană. Toate sălile beneficiază de dotări dintre cele mai moderne: smart table, laptopuri, sonorizare, internet wireless etc.

În sălile de studiu individual există și o minibibliotecă pentru doctoranzi, dar aceștia beneficiază şi de cele două biblioteci ale facultății.  
Edit
  
Notes
 
  
 
  
  
  
  
  
Autoevaluare SDEAA 2016.docx
  
10/13/2016 9:36 AMSDEAA

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.