Sign In

Home

​​​​​​​​​​​​​​Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) organizează admitere pentru anul universitar 2018/2019 ​​

     Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020:
Metodologie admitere doctorat UAIC 2019-2020.pdf
  
Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2019-2020:

 • înscrierea candidaţilor (de​punere dosare): 2 – 6 septembrie 2019; MAG_0309.JPG
 • selecţia candidaţilor : 9 – 11 septembrie 2019;
 • afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 13 septembrie 2019;
 • afişarea rezultatelor:  16 septembrie 2019;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 01.10.2019
        Probe de concurs:
 1. Proiect de cercetare (50%);
 2.  Interviu (50%).

        EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE (50%):

        Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:
 1.   Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate ştiinţifică şi/ sau economică a cercetării;
 2.   Teza de doctorat propusă – tema, întrebarea/ problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul respectiv (literature review);
 3.   Obiective – ce îşi propune candidatul, rezultate aşteptate şi contribuţie sperată la dezvoltarea domeniului;
 4.   Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc.;
 5.   Referinţe bibliografice;
 6.   Rezultate anterioare (CV, publicaţii).

INTERVIU (50%): constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate.
Proiectul trebuie să fie construit pe tematicile/ direcţiile de cercetare din domeniul pe care se candidează.

        Dosarul de inscriere la admitere va conține:
 1. fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 2. curriculum vitae;
 3. lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 4.  atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere; excepţie fac persoanele care au absolvit o specializare (simplă sau dublă) a unei facultăţi acreditate în titulatura căreia apare o limbă străină, au un certificat DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 5. original* şi copie a certificatului de naştere;
 6. original* şi copie a actului de identitate;
 7. original* şi copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 8. original* şi copie a diplomei de bacalaureat sau alt act echivalent;
 9. original* şi copie a diplomei de licenţă şi foii matricole;
 10. diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 11. 3 fotografii tip buletin;
 12. chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 
 13. dosar tip plic – culoare albă;
 14. PROIECTUL DE CERCETARE, format print și format electronic, fișier tip doc, pe CD.
(*) originalul se restituie candidatului pe loc, după certificarea documentului  în copie de către secretara SDEEA.
NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate. Orice alte informaţii necesare pot fi obţinute prin telefon sau e-mail.

        Înscrierea candidaților se face la secretariatul SDEAA:
        Corp R al Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
        Str. Lăpușneanu nr. 14, Etaj 4, birou 424
        Telefon: 0232/201744
        e-mail: newalina2006@gmail.com

Conducători de doctorat
Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor

Nr. crt.Domeniul de doctoratConducători doctoratE-mailTelefonCabinetCV Link
1CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr.  Dinu Airineiadinu@uaic.ro0232 20 1071B-308CV
2CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr.  Anca Laura Asanduluiasand@uaic.ro0232 20 1629B-322CV
​3CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍ​Conf. univ. dr. hab. Mircea Asanduluimircea.asandului@uaic.ro0232 201 584B-315CV
4CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr.  Ana Gramaagrama@uaic.ro0232 20 1392B-324CV
5CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr.  Elisabeta Jabaejaba@uaic.ro0232 20 1409B-323CV
6CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr. hab. Dănuț-Vasile Jemnadanut.jemna@uaic.ro0232 201 410B-326CV
7CIBERNETICǍ ŞI STATISTICǍProf. univ. dr.  Carmen Elena Pintilescucarmen.pintilescu@uaic.ro0232 20 1627B-407CV
8CONTABILITATEProf. univ. dr.  Ioan Andoneiandone@uaic.ro0232 20 1601 CV
9CONTABILITATEProf. univ. dr.  Iuliana Eugenia Georgescuiuliag@uaic.ro0232 20 1391B-520CV
10CONTABILITATEProf. univ. dr.  Emil Horomneaehoromnea@yahoo.com0232 201 391B-519CV
11CONTABILITATEProf. univ. dr.  Marilena Mironiucmarilena@uaic.ro0232 20 1454B-517CV
12CONTABILITATEProf. univ. dr.  Neculai Tabǎrǎneculaitabara@yahoo.com0232 20 1601B-519CV
13ECONOMIEProf. univ. dr.  Ion Ignatignation@uaic.ro0232 20 1609B-383CV
14ECONOMIEProf. univ. dr.  Victor Ploaevploae@univ-ovidius.ro0241 617 117„Ovidius" CTCV
15ECONOMIEProf. univ. dr.  Ion Pohoaţǎ                            ionpohoata@yahoo.com0232 20 1397B-383CV
16ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALEProf. univ. dr. hab. Liviu George Mahamlg@uaic.ro0232 2014120232 20 1412B-334CV
17ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALEProf. univ. dr.  Gabriela Carmen Pascariugcpas@uaic.ro0232 2014020232 20 1402B-319CV
18ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALEProf. univ. dr.  Spiridon Praleapralea@uaic.ro0232 20 1393B-383CV
19FINANŢEConf. univ. dr. hab.  Alin Marius Andrieșalin.andries@uaic.ro 0232 20 1434C-804BCV
20FINANŢEConf. univ. dr. hab.  Sebastian Bogdan Căprarucsb@uaic.ro0232 20 1610C-801aCV
22FINANŢEProf. univ. dr.  Vasile Cocrişvcocris@uaic.ro0232 20 1451B-417CV
22FINANŢEProf. univ. dr.  Mihaela Onofreionofrei@uaic.ro0232 20 1429C-702CV
23FINANŢEProf. univ. dr.  Ovidiu Stoicaostoica@uaic.ro0232 201 433C-806aCV
24INFORMATICA ECONOMICAProf. univ. dr.  Forin Dumitriufdumi@uaic.ro0232 20 1585B314CV
25INFORMATICA ECONOMICAProf. univ. dr.  Marin Fotachefotache@uaic.ro0232 20 1430B-308CV
26INFORMATICA ECONOMICAProf. univ. dr.  Mircea Radu Georgescumirceag@uaic.ro0232 20 1587B-304CV
27INFORMATICA ECONOMICAProf. univ. dr.  Gabriela Meșnițăgabriela.mesnita@feaa.uaic.ro0232 20 1585B-314CV
28INFORMATICA ECONOMICAProf. univ. dr.  Dumitru Opreadoprea@uaic.ro0232 20 1415B-432CV
29INFORMATICA ECONOMICAProf. univ. dr.  Alexandru Țuguialtug@uaic.ro0232 201 600B504CV
30MANAGEMENTProf. univ. dr. hab. Daniela Tatiana Agheorghieseidtc@uaic.ro0232 20 1445B-601CV
31MANAGEMENTProf. univ. dr.  Maria Viorica Bedrule Grigoruțămaria.bedrulegrigoruta@uaic.ro0232 20 1436B-510CV
32MANAGEMENTProf. univ. dr.  Panaite Nicapnica@uaic.ro0232 20 1065B-615aCV
33MANAGEMENTProf. univ. dr.  Valentin Nițăvalnit2003@gmail.com0232 201 453B-527CV
34MANAGEMENTProf. univ. dr.  Adriana Prodanpada@uaic.ro0232 20 1436B-510CV
35MANAGEMENTProf. univ. dr. hab. Cristina Teodora Romanthroman@uaic.ro0232 20 1404B-512bCV
36MANAGEMENTProf. univ. dr.  Dumitru Zaiţdzait@uaic.ro0323 20 1437B-619CV
37MARKETINGProf. univ. dr.  Emil Maximemaxim@uaic.ro0232 20 1407B-512bCV
38MARKETINGProf. univ. dr.  Corneliu Munteanucmuntean@uaic.ro0232 20 1441B-526CV
39MARKETINGProf. univ. dr.  Ştefan Prutianupruti@uaic.ro0232 20 1438B-621CV
40MARKETINGProf. univ. dr.  Constantin Sasucsasu@uaic.ro0232 20 1442B-616CV
41MARKETINGProf. univ. dr.  Adriana Zaiţazait@uaic.ro0232 201 437B-619CV

  
  
  
  
CONDUCATORI DOCTORAT.doc
  
5/11/2018 9:22 AMAlina Cosuleanu
FISA DE INSCRIERE ADMITERE 2018 MODEL NOU.doc
  
7/27/2018 11:36 AMAlina Cosuleanu
Numar locuri pg 1 001.jpg
  
5/11/2018 9:32 AMAlina Cosuleanu
Numar locuri pg 2 001.jpg
  
5/11/2018 9:32 AMAlina Cosuleanu
Programare interviu pentru admiterea la doctorat.doc
  
9/8/2018 11:06 AMAlina Cosuleanu
Repartizare interviu sali.doc
  
9/8/2018 11:06 AMAlina Cosuleanu
rezulate admitere 2018.doc
  
9/13/2018 9:45 AMAlina Cosuleanu
TEME DE CERCETARE ADMITERE 2018.xls
  
4/16/2018 3:12 PMAlina Cosuleanu

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.