Sign In

Bine ați venit pe Portalul SDEAA

​​​​

​​​​​​​​​Atenție!  ​​​​În vederea evaluării externe a ​SDEAA de către MEC​TS, 

toți doctoranzii trebuie să completeze rapoartele de activitate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016.​​​

Şcoala Doctorală​ de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă datorită celor 37 de co​ordonatori de doctorat, 92 îndrumători de cercetare şi peste 150 de doctoranzi înscrişi. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din celor patru departamente ale facultăţii: Contabilitate, Cibernetică şi Statistică; Economie şi Relaţii internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Şcoala doctorală are misiunea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor.

Cele opt programe de doctorat creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita construirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Cibernetică şi Statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing) constă în 3 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.


 

Vă invităm alături de noi,


Consiliul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor (CSD - SDEAA)


Director,
Prof. dr. Adriana Zaiț, PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. dr. Daniela-Tatiana Agheorghiesei , PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea Georgescu, PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica, PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. dr. Elio Borgonovi, PhD
Università Bocconi, Milano

Prof. dr. Lucian Croitoru, PhD
Academy of Economic Studies, Bucharest

Paula Andreea Terinte, PhD student
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Paula Roibu, PhD student
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi  
  
  
11/3/2017
  
10/10/2017
  
9/9/2017
  
9/9/2017
  
9/1/2017
1 - 5Next

 Link-uri interne

Seminariile SDEAA

Joi, 16 noiembrie 2017, ora 17:00, sala R402, va avea loc la prezentarea „Entrepreneurial Identity“ susținută de Prof. Lorraine Warren, PhD, Professor in Innovation and Entrepreneurship, School of Management, Massey University, New Zealand.

Doctoranzii SDEAA vor primi credite pentru participare conform regulamentului.Cursuri intensive de formare pentru doctoranzi

Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ion Cuza” din Iași derulează Modulul European Jean Monnet cu titlul Sustainable Education through European Studies for Young Researchers (SESYR) (proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+, Modul Jean Monnet, Decizia EACEA nr. 2017-1893/001-001, Project Number 587359-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO-MODULE).

​Note (necesită​ autentificare)

Raportări

Conturi Portal

Acces resurse electronice pentru doctoranzi:

Acces resurse electronice: Anelis Plus, sau BCU - Iași (Accesul pe bază de IP instituțional se poate face de pe orice PC din BCU, FEAA, cămine UAIC, UAIC - Corp R)
Acces MOBIL resurse electronice pentru doctoranzi:
1. Deschideți un cont de email pentru studenții UAIC completând formularul de înregistrare
2. Accesati pagina E-information, și vă înscrieți folosind e-mailul creat la punctul 1, de forma nume.prenume@student.uaic.ro

Alte teze și resurse electronice

EN

Acces to electronic resources
for PhD Studens

Acces to electronic resources: Anelis Plus or BCU - Iași (Access based on institutional IP is available on a PC from the Central University Library building, FEAA building, UAIC hostels, UAIC – R Building).

Mobile access to electronis resources for PhD students:

1. Create an email account for UAIC students by filling out the registration application

2. Access E-information page and enroll using the email created under point 1, accepted format: nume.prenume@student.uaic.ro.

  
Edit
  
Notes
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.