Sign In

Bine ați venit pe Portalul SDEAA

​​​​​Atenție!  ​​​​În vederea evaluării externe a ​SDEAA de către MEC​TS, 
toți doctoranzii trebuie să completeze rapoartele de activitate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016.​​​

Şcoala Doctorală​ de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă datorită celor 37 de co​ordonatori de doctorat, 92 îndrumători de cercetare şi peste 150 de doctoranzi înscrişi. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din celor patru departamente ale facultăţii: Contabilitate, Cibernetică şi Statistică; Economie şi Relaţii internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Şcoala doctorală are misiunea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor.

Cele opt programe de doctorat creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita construirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Cibernetică şi Statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing) constă în 3 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.


 

Vă invităm alături de noi,

Prof. dr. Adriana Prodan

Director SDEAA​​​​​

  
  
  
9/9/2017
  
9/9/2017
  
9/1/2017
  
8/31/2017
  
7/31/2017
1 - 5Next

 Link-uri interne

​Note (necesită​ autentificare)

Raportări

Conturi Portal

Acces resurse electronice pentru doctoranzi:

Acces resurse electronice: Anelis Plus, sau BCU - Iași (Accesul pe bază de IP instituțional se poate face de pe orice PC din BCU, FEAA, cămine UAIC, UAIC - Corp R)
Acces MOBIL resurse electronice pentru doctoranzi:
1. Deschideți un cont de email pentru studenții UAIC completând formularul de înregistrare
2. Accesati pagina E-information, și vă înscrieți folosind e-mailul creat la punctul 1, de forma nume.prenume@student.uaic.ro

Alte teze și resurse electronice

Listă reviste și cărți achiziționate prin proiectul POSDRU 47646, ce pot fi împrumutate la sala doctoranzilor, R412: Listă reviste și cărți achiziționate prin proiectul POSDRU 47646.pdf

****

EN

Acces to electronic resources
for PhD Studens

Acces to electronic resources: Anelis Plus or BCU - Iași (Access based on institutional IP is available on a PC from the Central University Library building, FEAA building, UAIC hostels, UAIC – R Building).

Mobile access to electronis resources for PhD students:

1. Create an email account for UAIC students by filling out the registration application

2. Access E-information page and enroll using the email created under point 1, accepted format: nume.prenume@student.uaic.ro.

Other dissertations and electronic resources. List of journals and books purchased under the European Project POSDRU 47646 that may be read in room R412: Listă reviste și cărți achiziționate prin proiectul POSDRU 47646.pdf


  
Edit
  
Notes
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.