Sign In

Bine ați venit pe Portalul SDEAA


​​​​​​​​​Atenție!  ​​​​În vederea evaluării externe a ​SDEAA de către MEN, 

toți doctoranzii trebuie să completeze rapoartele de activitate, la zi.​​​​

Şcoala Doctorală​ de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) a luat fiinţă la 1 septembrie 2005, deşi educaţia doctorală există în facultatea noastră de peste trei decenii. Astăzi, ea este o comunitate academică activă ce aduce împreună, în procesul doctoral, co​ordonatori de doctorat, îndrumători de cercetare - membri în comisiile de îindrumare, doctoranzi şi parteneri din mediul economic sau cel academic extern. Programele de doctorat sunt susţinute prin efortul şi implicarea profesorilor şi cercetătorilor din cele patru departamente ale facultăţii: Contabilitate; Cibernetică, Statistică şi Informatică economică; Economie şi Relaţii internaţionale; Finanţe, monedă şi administraţie publică; Management, Marketing şi Administarea Afacerilor.

Şcoala doctorală are misiunea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor.

Cele opt programe de doctorat creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita construirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi studenţii pregătiţi să facă faţă provocărilor gândirii critice, excelenţei academice şi perspectivei inter-contextuale. Fiecare program (Cibernetică şi Statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing) constă în 3 ani de educaţie ştiinţifică şi muncă de cercetare şi diseminare. Această perioadă include şi antrenarea sistematică în dezvoltarea personalităţii academice prin implicarea în diverse proiecte ale facultăţii şi şcolii doctorale.


 

Vă invităm alături de noi,


Consiliul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor (CSD - SDEAA)


Director,
Prof. dr. Adriana Zaiț, PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. dr. Daniela-Tatiana Agheorghiesei , PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea Georgescu, PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica, PhD
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Prof. dr. Elio Borgonovi, PhD
Università Bocconi, Milano

Prof. dr. Lucian Croitoru, PhD
Academy of Economic Studies, Bucharest

Aurelia Ilies, PhD student
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Cristian Terza, PhD student
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi  
  
  
12/11/2018
  
10/4/2018
  
10/4/2018
  
10/4/2018
  
10/3/2018
1 - 5Next

 Link-uri interne

FAZ-uri on-line

În acest moment, coordonatorii de doctorat și membrii din comisiile de îndrumare pot completa FAZ-urile on-line pentru activitățile desfășurate în cadrul SDEAA: http://doctorat.feaa.uaic.ro/faz/FAZs/Forms/AllItems.aspx

Cursuri intensive de formare pentru doctoranzi

Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ion Cuza” din Iași derulează Modulul European Jean Monnet cu titlul Sustainable Education through European Studies for Young Researchers (SESYR) (proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+, Modul Jean Monnet, Decizia EACEA nr. 2017-1893/001-001, Project Number 587359-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO-MODULE).

​Note (necesită​ autentificare)

Raportări

Conturi Portal

Acces resurse electronice pentru doctoranzi:

Acces resurse electronice: Anelis Plus, sau BCU - Iași (Accesul pe bază de IP instituțional se poate face de pe orice PC din BCU, FEAA, cămine UAIC, UAIC - Corp R)
Acces MOBIL resurse electronice pentru doctoranzi:
1. Deschideți un cont de email pentru studenții UAIC completând formularul de înregistrare
2. Accesati pagina E-information, și vă înscrieți folosind e-mailul creat la punctul 1, de forma nume.prenume@student.uaic.ro

Alte teze și resurse electronice

EN

Acces to electronic resources
for PhD Studens

Acces to electronic resources: Anelis Plus or BCU - Iași (Access based on institutional IP is available on a PC from the Central University Library building, FEAA building, UAIC hostels, UAIC – R Building).

Mobile access to electronis resources for PhD students:

1. Create an email account for UAIC students by filling out the registration application

2. Access E-information page and enroll using the email created under point 1, accepted format: nume.prenume@student.uaic.ro.

  
Edit
  
Notes
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.